Montmetal Montmetal Seguros MDC
Montmetal

Notícies

Les últimes novetats del Montepío i del sector

Montmetal

Us trobeu a | Inici | El Montepío | Notícies

Projecte de fusió

Aprovada la fusió de les entitats Mutual de Conductors, MPS a prima fixa amb Montepío Metal·lúrgic de Previsió Social, MPS a prima fixa el dia 22 de setembre de 2016 a Barcelona. Publicat al BOE Butlletí Oficial del Registre Mercantil en data 18 d'octubre del 2016.

Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometalúrgica

Octubre 2016

El dia 20 de juliol de 2016, es va procedir a la signatura de la revisió salarial, vigent per als anys 2016 i 2017, subscrit el 14 de juliol de 2016. D'acord amb aquesta revisió queden establertes les prestacions derivades d'accident de treball o malaltia segons detall:

Any 2016

  • Mort: 26.079,46 €
  • Gran Invalidesa: 29.370,11 €
  • Invalidesa Permanent Absoluta: 20.495,21 €

Any 2017

  • Mort: 26.548,92 €
  • Gran Invalidesa: 29.898,77 €
  • Invalidesa Permanent Absoluta: 20.864,13 €

Montmetal

Montmetal
Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.
Montmetal Clic per a més informació
Montmetal Clic per a més informació
Montmetal