Montmetal Montmetal
Montmetal

Contacte

Per a qualsevol informació no dubteu en contactar amb nosaltres

Montmetal

Us trobeu a | Inici | Contacte

Les nostres oficines es troben situades a l'Eixample de Barcelona, al número 319 del carrer Provença al costat de l'avinguda Diagonal.

Montepío Metalúrgico de Previsión Social MPS a Prima Fija

Carrer Provença 319, principal 2a

08037 Barcelona

Telèfon 93 458 18 05 · Fax 93 457 98 37

montmetal@montmetal.net

Montmetal

Contacteu amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta podeu contactar amb nosaltres mitjançant el següent formulari, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible. Esperem que la informació d'aquest lloc web us sigui útil i li agrairem tots els suggeriments o comentaris que ens puguin fer.

Recordeu que els camps indicats amb * són obligatoris.

Montmetal

Número que figura en el seu rebut com 'Associat titular número'

Montmetal

Acceptació de condicions i enviament

Per continuar heu de llegir i acceptar les següents condicions de privacitat:

Les dades personals que es demanaran als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s'utilitzarà exclusivament per donar l'efectiva resposta o prestació del servei a l'Usuari. L'usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc, per tant, autoritza a l'Entitat a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús, als efectes de l'exercici de les funcions, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal. L'usuari del lloc Web que hagi facilitat les seves dades, accepta expressament rebre informació relacionada amb l'entitat que pugui ser del seu interès, excepte en el cas que comuniqui la seva negativa a l'adreça indicada de l'Entitat. Les comunicacions que faci l'usuari del lloc web (incloent les que continguin dades de caràcter personal), es faran mitjançant un sistema de comunicació 'entorn segur ', establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l'usuari i l'Entitat. L'usuari del lloc Web que faciliti dades de caràcter personal es dóna per assabentat que podrà exercir davant d'aquests els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, a les oficines de l'Entitat. Per procedir al tractament de les dades dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors.

Montmetal

Clic per canviar la imatge

Montmetal

Montmetal
Si us plau, ompli els dos formularis.
Una vegada omplerts i signats poden optar per enviar-los per fax, correu electrònic o correu ordinari.
En cas contrari, els documents no tindran validesa.
Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació

Montmetal Clic per a més informació
Montmetal